Home / आरती / Jai Ambe Gauri
loading...

Check Also

श्रीगोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम्

अथ ध्यानम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्ष:स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौत्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम । सर्वाड़्गे हरिचन्दनं …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *